loader image
Need help?

Attendance

Ananya College of Ayurveda

Monthly Status Report(Basic Report) 2024

No Name January february March April May June July August September October November December
Working Day 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
1 Dr.Pragnesh Patel 31 29 31 30 31 30
2 Dr.Hemant Pol 31 29 31 30 31 30
3 Dr.Jigar Thakkar 31 29 31 30 31 30
4 Ranjan Chavda 31 29 31 30 31 30
5 Dr. Vijay Patel 31 29 31 21 0 0
6 Dr.Vaishali Arya 31 29 31 30 30 30
7 Dr.Ravi Varma 0 0 18 30 31 30
8 Dr.Bharat Ramavat 31 29 31 30 31 30
9 Dr. Manjit Patel 31 29 31 30 31 30
10 Dr.Chakshudha Chaudhry 31 29 31 30 31 30
11 Dr.Sudha Sathwara 31 29 31 30 31 30
12 Dr. Niti Shah 31 29 31 30 31 30
13 Dr. Urvee Solanki 31 29 31 30 31 30
14 Dr.Hetal Patel 31 29 31 30 31 30
15 Dr.Manish Chaudhari 31 29 31 30 31 30
16 Dr.Parul Kansara 31 29 31 30 31 30
17 Dr.Charulata Trivedi 31 29 31 30 31 30
18 Dr. Krunal Chandana 31 29 31 30 31 30
19 Dr. Pratima Ghate 31 29 31 30 31 30
20 Dr.Ankita Patel 31 29 31 30 31 30
21 Dr. Bhaumik Suthar 31 29 31 30 31 30
22 Nehal Shah 31 29 31 30 31 30
23 Priti N. More 31 29 31 30 31 30
24 Jigna K Parmar 31 29 31 30 31 30
25 Nisha A Barot 31 29 31 30 31 30
26 Ronit H Gamit 31 29 31 30 31 30
27 Rajat Nayak 31 29 31 30 0 0
28 Mukesh Bhatti 31 29 31 30 31 30
29 Naimesh Patel 31 29 31 30 31 30
30 Devanshi Trivedi 31 29 31 30 31 30
31 Sunita Parmar 31 29 31 30 31 30
32 Jay Patel 31 29 31 30 31 30
33 Sunil Barot 31 29 31 30 31 30
34 Taraben Vaghela 31 29 31 30 31 30
35 Navin Chaudhary 31 29 31 30 31 30
36 Dipak Makwana 31 29 31 30 31 30
37 Nilam Khengrot 31 29 31 30 31 30
38 Dina Solanki 31 29 31 30 31 30
39 Sonal Parmar 31 29 31 30 31 30
40 Naresh Solanki 31 29 31 30 31 30
41 Rajeshwari Prajapati 31 29 31 30 31 30
42 Rajesh M. Patel 31 29 31 30 31 30
43 Shubham Darji 31 29 31 30 31 30
44 Manisha Parmar 31 29 31 30 31 30
45 Vihabhai Desai 31 29 31 30 31 30
46 Rajendra Parmar 31 29 31 30 31 30
47 Sunny Bhavasar 31 29 31 30 31 30
48 Chinuji Thakor 31 29 31 30 31 30
49 Dr. Ravi Patel 31 29 31 30 31 30
50 Dr. Vaishali Makwana 31 29 31 30 31 30
51 Varsha Solanki 31 29 31 30 31 30
52 Rutu Patel 31 29 31 30 31 30
53 Tulsi Vaghela 31 29 31 30 31 30
54 Khemiben Parmar 31 29 31 30 31 30
55 Madhu Parmar 31 29 31 30 31 30
56 Kamrunish Pathan 31 29 31 30 31 30
57 Ankita Patel 31 29 31 30 0 0
58 Nikhil Patel 31 29 31 30 31 30
59 Hetal Raval 31 29 31 30 31 30
60 Mehul Joshi 31 29 31 30 31 30
61 Hiral Raval 31 29 31 30 31 30
62 Pratiksha Barot 31 29 31 30 31 30
63 Pravin Solanki 31 29 31 30 31 30
64 Jitendra Raval 31 29 31 30 31 30
65 Hardik Patel 31 29 31 30 31 30
66 Maulik Parmar 31 29 31 30 31 30
67 Bindu Bhavsar 31 29 31 30 31 30
68 Geeta Prajapati 31 29 31 30 31 30
69 Priti Vaidh 31 29 31 30 31 30
70 Jadav Karankumar 9 9 8 9 9 8
71 Kaushik Patel 31 29 31 30 31 30
72 Kanu Patel 31 29 31 30 31 30
73 Bhumi Joshi 31 29 31 30 31 30
74 Dr. Tejal Prajapati 31 29 31 30 31 30
75 Dr. Mukesh Raval 31 29 31 30 31 30
76 Dr. Vikram Shah 31 29 31 30 31 30
77 Dr.Kamesh Nayak 31 29 31 30 31 30
78 Dr.Nishi Parikh 31 29 31 30 31 30
79 Dr.Anjana Dabhi 31 29 31 30 31 30
80 Dr.Manuni Patel 31 29 31 30 31 30
81 Chandubhai Patel 31 29 31 30 31 30
82 Hetshree nayak 31 29 31 30 0 0
83 Kruti Bhatt 31 29 31 30 31 30
84 Kalpesh Patel 31 29 31 30 31 30
85 Dilip Prajapati 31 29 31 30 31 30
86 Jignasha Jadav 31 29 31 30 31 30
87 Janvi Patel 31 29 31 30 31 30
88 Vinodchandra Zala 31 29 31 30 31 30
89 Shivani Patel 31 29 31 30 31 30
90 Momin Talibali 31 29 31 30 31 30
91 Jaya Parmar 31 29 31 30 31 30
92 Ramlal 31 29 31 30 31 30
93 Ajay 31 29 31 30 31 30
94 Neeraj 31 29 31 30 31 30
95 Nilam Rathod 31 29 31 30 31 30
96 Sonal Mavi 31 29 31 30 31 30
97 Nilam Katara 31 29 31 30 31 30
98 Dipak Patel 31 29 31 30 31 30
99 Sahil Parmar 31 29 31 30 31 30
100 Saiyad Alam 31 29 31 30 31 30
101 Rupal Patel 31 29 31 30 31 30
102 Priyanka Chavda 31 29 31 30 31 30
103 Anuj Shrivastav 9 9 8 9 8 9
104 Jalpa Jambukiya 9 9 9 9 8 9
105 Shailesh Pandya 31 29 31 30 31 30
106 Mustufa Ganchi 31 29 31 30 31 30
107 Ganpat Vaghela 31 29 31 30 31 30
108 Vipul Prajapati 31 29 31 30 31 30
109 Urmiladevi 31 29 31 30 31 30
110 Dr.Sandip Bhuddhadev 31 29 31 30 31 30
111 Dr.Shilpa Chafle 31 29 31 30 31 30
112 Dina Shah 31 29 31 30 31 30
113 Kamini Chauhan 31 29 31 30 31 30
114 Arati Vankar 31 29 31 30 31 30
115 Jalpa Prajapati 0 0 31 30 31 30
116 Nisha Shah 31 29 31 30 31 30
117 Saloni Pandit 31 29 31 30 31 30
118 Ujjaval Kumar 5 5 5 5 5 5
119 Kisan Patel 0 29 31 30 31 30
120 Manjula Rana 31 29 31 30 31 30
121 Priyanka Gajjar 9 9 8 9 8 9
122 Rajvi Patel 0 0 0 30 31 30
123 Hasina Pathan 0 0 31 30 31 30
124 Dr.Sumaiya Makva 31 29 31 30 31 30
125 Dr. Hastee Ninama 31 29 31 30 31 30
126 Dr.Rajat Patel 0 0 31 30 31 30
127 Dr Mit Prajapati 31 29 31 30 31 30
128 Dr Meet Kapadiya 31 29 31 30 31 30
129 Dr Harsh Patel 31 29 31 30 31 30
130 Dr Arpan Raval 20 20 0 0 0 0
131 Dr Sharminfatema Saiyad 0 0 0 29 31 30

Monthly Status Report(Basic Report) 2023

No Name January february March April May June July August September October November December
Working Day 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
1 Dr.Pragnesh Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2 Dr.Hemant Pol 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
3 Dr.Jigar Thakkar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
4 Dr.Neha Mahar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
5 Ranjan Chavda 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
6 Dr. Vijay Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
7 Dr.Vaishali Arya 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
8 Dr.Ravi Varma 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dr.Ankur Vadi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
10 Dr.Bharat Ramavat 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
11 Dr.Suhas V.Nayak 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
12 Dr.Nishigandha Chaudhary 31 28 31 30 31 30 31 4 0 0 0 0
13 Dr. Manjit Patel 31 0 0 0 0 0 0 15 30 31 30 31
14 Dr.Namrata Sharma 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 27
15 Dr.Chakshudha Chaudhry 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
16 Dr.Sudha Sathwara 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
17 Vd. Disha Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
18 Dr. Niti Shah 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
19 Dr. Urvee Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
20 Dr.Hetal Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
21 Dr. Suresh Solanki 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dr.Dhara lakkad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dr.Manish Chaudhari 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
24 Dr.Parul Kansara 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
25 Dr.Amit Padmani 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dr.Charulata Trivedi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
27 Dr. Krunal Chandana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
28 Dr. Pratima Ghate 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
29 Dr.Ankita Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
30 Dr. Parul Shah 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 14
31 Dr. Bhaumik Suthar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
32 Dr. Neha Thaker 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 8 9
33 Nehal Shah 9 8 9 7 9 8 9 9 8 9 8 9
34 Priti N. More 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
35 Jigna K Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
36 Yash Chaudhri 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
37 Pramit Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
38 Nisha A Barot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
39 Ronit H Gamit 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
40 Rajat Nayak 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
41 Mukesh Bhatti 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
42 Naimesh Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
43 Chinmay Dave 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
44 Dhalet Manohar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
45 Jayesh Makwana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
46 Devanshi Trivedi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
47 Sunita Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
48 Jay Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
49 Sunil Barot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
50 Taraben Vaghela 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
51 Sonal Gajjar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
52 Navin Chaudhry 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
53 Dipak Makwana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
54 Nilam Khengrot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
55 Dina Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
56 Archana Barot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
57 Sonal Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
58 Naresh Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
59 Nagma Piprani 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
60 Princy Hingu 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
61 Rajeshwari Prajapati 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
62 Rajesh M. Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
63 Shubham Darji 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
64 Manisha Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
65 Vihabhai Desai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
66 Rajendra Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
67 Sunny Bhavasar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
68 Chinuji Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
69 Fulaji Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
70 Vijay Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
71 Rameshji Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
72 Dr. Ravi Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
73 Dr.Narendra Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
74 Dr.Lalit Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
75 Dr. Vaishali Makwana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
76 Dr. Kavya Raval 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Dr. Juli Patel 31 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Dr.Jalpa Desai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
79 Dr.Maitri Patel 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Dr.Maulik Nayak 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0
81 Induben Bhavsar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
82 Varsha Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
83 Priya Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
84 Kajal Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
85 Rutu Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
86 Vaishali Rana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
87 Tulsi Vaghela 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
88 Nisha Shah 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
89 Krupa Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
90 Khemiben Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
91 Madhu Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
92 Kamrunish Pathan 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
93 Ankita Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
94 Nikhil Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
95 Hetal Raval 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
96 Manish Nagar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
97 Mehul Joshi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
98 Hiral Raval 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
99 Pratiksha Barot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
100 Pravin Solanki 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
101 Rakesh Makwana 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
102 Jitendra Raval 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
103 Nisha Khangarot 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 0 0
104 Hardik Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
105 Maulik Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
106 Bindu Bhavsar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
107 Geeta Prajapati 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
108 Vinodchandra Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
109 Bhumi Chaudhary 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
110 Hardi Prajapati 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
111 Priti Vaidh 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
112 Ganesh Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
113 Ranjanben Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
114 Mitesh Tapodhan 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
115 Maniben Parmar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
116 Jalpa Jambukiya 9 6 9 8 9 8 9 8 9 0 0 0
117 Priyanka Gajjar 9 6 9 8 9 8 9 8 9 0 0 0
118 Jadav Karankumar 9 6 9 8 9 8 9 8 9 9 8 9
119 Samir Patel 9 6 9 8 9 8 9 8 9 0 0 0
120 Kaushik Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
121 Kiritbhai Raval 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
122 Bharat Thakor 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
123 Kanu Patel 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
124 Shantilal Jadav 31 28 31 30 31 30 31 31 30 0 0 0
125 Bhumi Joshi 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
126 Dr. Tejal Prajapati 25 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
127 Dr. Mukesh Raval 0 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
128 Dr. Vikram Shah 0 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
129 Dr.Kruti Sitapara 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Dr.Kamesh Nayak 0 0 5 30 31 30 31 31 30 31 30 31
131 Dr.Nishi Parikh 0 0 5 30 31 30 31 31 30 31 30 31
132 Dr.Niral Prajapati 0 0 5 30 31 30 31 31 30 31 30 31
133 Dr.Anjana Dabhi 0 0 0 30 31 30 31 31 30 31 30 31
134 Dr.Shabina Mewa Farosh 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
135 Dr.Manuni Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 30 31
136 Chandubhai Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
137 Hetshree nayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
138 Kruti Bhatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
139 Kalpesh Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
140 Dilip Prajapati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
141 Jignasha Jadav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
142 Janvi Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
143 Vinodchandra Zala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
144 Shivani Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
145 Momin Talibali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
146 Jaya Parmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
147 Ramlal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
148 Ajay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
149 Neeraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
150 Nilam Rathod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
151 Tinkal Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
152 Sonal Mavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
153 Nilam Katara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
154 Priyanka Upadhyay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
155 Dipak Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
156 Sahil Parmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
157 Saiyad Alam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
158 Rupal Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
159 Fatamabibi Pathan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
160 Priyanka Chavda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
161 Shivangi Barot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
162 Binal Patel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9
163 Priyanka Prajapati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9
164 Anuj Shrivastav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9
165 Shailesh Pandya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
166 Mustufa Ganchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
167 Ganpat Vaghela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 31
168 Vipul Prajapati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
169 Urmiladevi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31
168 Dr.Sandip Bhuddhadev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
169 Dr.Shilpa Chafle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16